Για ραντεβού επικοινωνήστε στα τηλέφωνα

Τηλ.: 2310 269 366

Τηλ.: 2310 279 977


Θα μας βρείτε:

email: info@linapinatsi.gr

Λασσάνη 6 , Θεσσαλονίκη,  Τ.Κ. 54622